VANJA PEGAN
pisatelj

PISAVE    GALERIJA    NOVICE    KONTAKT
 
   
 

Nebo davnega poletja

Založba 2000, Ljubljana, 2007

Posebno lepo pa so se po ulicah igrali bliski mestnih luči ob deževnih večerih. Neskončno rad je skakal po lužah in sprožal raznobarvne pljuske, ki so skakali iz sicer temnih, svinčeno sivih luž...
Z notami pod pazduho je skakal iz luže v lužo in igra svetlobe je kakor nežna roka, ki otira otroške solze, brisala profesoričine besede in turobno vzdušje učilnice v glasbeni šoli. In prav ves se je predal lužam. Skakal je vanje in škropil, opazoval vodo, imel mokro v škornjih, mokre hlače, mokra lica. Hlipanje se je mešalo z izbruhi odrešilnega smeha.
Nepomembni so postali prstni redi, lestvice, etude in neskončna ponavljanja, nepomemben je postal zaskrbljen izraz na sicer dobrohotnem profesoričinem obrazu. Z vsako lužo bolj. Tako se je maščeval tistemu klavirju, tistemu vzdušju, ki je sprožilo, da je postajal klavir vsako lekcijo večji, tipke vsakič dlje, da se je kot kakšna ogromna mučilna naprava razlezel po celi učilnici, jo napolnil in sobe sploh ni bilo več, še za najdrobnejši zvok ne. Zbrisal ga je. Izmil z vodo vseh luž na poti domov.
Notri, v sebi, pa je ohranil nekaj dragocenega. Morda je bil akord, morda le prgišče besed, ni vedel. Vedel je le, da mora to obvarovati, da to preprosto mora storiti.

Uredil in spremno besedo napisal Matej Juh
Likovno opremil Jurij Kocbek
Jezikovno pregledala Darinka Koderman Patačko
Za založbo Peter Kovačič Peršin
Prelom in tisk Pigraf d.o.o., Izola, 2007


Posebna zahvala gospodu Zdravku Slami.